Pošalji privatnu poruku

Grad Križevci Grad Križevci

Komentari
Smetlište u centru grada
Poštovani, Hvala Vam na upućenom upitu. Svjesni smo navedenog problema te će u narednom razdoblju Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci u suradnji s gradskim komunalnim redarima pojačati aktivnosti oko tih kontejnera i pokušati suzbiti ovakvo odlaganje otpada. S poštovanjem, Vaš Grad Križevci
Biciklistička "staza" Gundulićeva i Tomislavova
Poštovani, Zahvaljujemo Vam na postavljenom upitu i iskazu zabrinutosti za svoju osobnu sigurnost i za sigurnost ostalih sugrađana. Za stazu u Gundulićevoj ulici Grad Križevci pokrenuo je 2020. godine postupak za promjenom navedenog odnosno da se spomenuta staza pretvori u pješačko-biciklističku stazu. Elaborat usklađenja biciklističkih staza, u kojem je navedena ova izmjena, čeka na potvrdu već dvije godine u Ministarstvu. Što se tiče staze u Tomislavovoj ulici, ona je pješačko-biciklistička, a sukladno Pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi, ista ne mora imati razdjelnu crtu. S poštovanjem, Vaš Grad Križevci
GRAFITI
Poštovani, Spomenute crkve nisu u vlasništvu Grada Križevaca i istima ne upravlja Grad Križevci već Bjelovarsko-križevačka biskupija. Ono što mi možemo učiniti je poslati dopis i zamoliti sanaciju spomenutog problema. Hvala Vam na upućenom upitu. Vaš Grad Križevci
uređenje parka kod konkatedrale sv. Križa
Poštovani, zahvaljujemo na Vašem prijedlogu, no riječ je o zemljištu koje je u vlasništvu župe sv. Ane Križevci pa tako sva uređenja ovise upravo o župi. Lijep pozdrav, Grad Križevci.
Prijedlozi, komentari i primjedbe na Plan razvoja grada Križevaca za razdoblje od 2021. do 2030. godine
Kroz Posebni cilj 3.2. Podizanje konkurentnosti poduzetništva i obrtništva naglasak je na uspostavljanju gospodarskih zona i privlačenju stranih direktnih investicija uz istovremeno pružanje potpore malim i srednjim poduzetnicima u razvoju njihovog poslovanja i održanja kontinuiteta obiteljskih tvrtki koje su temelj lokalnog poduzetništva i obrtništva. Detaljnija razrada dana je okviru Mjere 3.2.1. Unaprjeđenje poduzetničke klime i privlačenje investicija, gdje je predviđeno osmišljavanje i provođenje kvalitetne, konkurentne, stabilne i pametne politike privlačenja novih investicija na područje Grada Križevaca, prije svega, s područja proizvodnih, prerađivačkih i visoko tehnoloških djelatnosti te djelatnosti koje se temelje na visokoj razini intelektualnog kapitala.
Prijedlozi, komentari i primjedbe na Plan razvoja grada Križevaca za razdoblje od 2021. do 2030. godine
Prijedlog se prihvaća te je aktivnost ''održivo gospodarenje vodama na poljoprivrednim područjima radi ublažavanja utjecaja klimatskih promjena na poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost'' uključena u mjeru 1.3.1. Zaštita od zagađenja i poboljšanje kvalitete tla i voda. Predložena tehnička rješenja ugradit će se u pojedine projekte uključene u Bazu razvojnih projekata.
Prijedlozi, komentari i primjedbe na Plan razvoja grada Križevaca za razdoblje od 2021. do 2030. godine
Navedene aktivnosti obuhvaćene su mjerom 1.3.3. Zaštita šuma i bioraznolikosti, razvoj zelenila i parkovne arhitekture kroz projekte Revitalizacija park-šume Župetnica i Revitalizacija Ratarske šume, koji će detaljnije biti razrađeni u Bazi razvojnih projekata, a sve aktivnosti će se provoditi sukladno zakonskim propisima te uz uključivanje znanstvene i stručne zajednice i javnu raspravu.
Prijedlozi, komentari i primjedbe na Plan razvoja grada Križevaca za razdoblje od 2021. do 2030. godine
Mjera 2.1.3. Unaprjeđenje osnovnoškolskih programa i infrastrukture kroz grupu aktivnosti 3. Uvođenje novih i unaprjeđenje postojećih aktivnosti i programa se bavi podizanjem kvalitete izvannastavnih programa u osnovnim školama, kao i njihovom diverzifikacijom, kako bi se svoj djeci omogućilo da istraže svoje afinitete te se dalje profesionalno razvijaju u skladu s njima. Programe će izrađivati stručno osoblje, a na Gradu kao nositelju provedbe Plana razvoja je da osigura izvore financiranja. Model provedbe aktivnosti, kao operativna razina planiranja će se razraditi kroz plan projekta uključen u Bazu razvojnih projekata.
Prijedlozi, komentari i primjedbe na Plan razvoja grada Križevaca za razdoblje od 2021. do 2030. godine
Popis aktivnosti u opisu pojedinih mjera nije iscrpan, odnosno ne obuhvaća sve aktivnosti i projekte koje će se provoditi do 2030. godine, već će se oni prema hijerarhijskoj strukturi strateških i posebnih ciljeva te mjera prema potrebama unositi u bazu Razvojnih projekata. Predložene aktivnosti uključit će se u pojedine projekte uključene u Bazu razvojnih projekata.
Prijedlozi, komentari i primjedbe na Plan razvoja grada Križevaca za razdoblje od 2021. do 2030. godine
Popis aktivnosti u opisu pojedinih mjera nije iscrpan, odnosno ne obuhvaća sve aktivnosti i projekte koje će se provoditi do 2030. godine, već će se oni prema hijerarhijskoj strukturi strateških i posebnih ciljeva te mjera prema potrebama unositi u bazu Razvojnih projekata. Aktivnost koju predlažete obuhvaćena je kroz Mjeru 3.1.2. Usmjeravanje dijela poljoprivredne proizvodnje prema nekonvencionalnim kulturama višeg prinosa, obnova stočnog fonda i potpora preradi i distribuciji, grupu 1. Preorijentacija na isplativije ratarske, voćarske i povrtlarske kulture, što će se dalje razraditi kroz pojedine projekte i uvesti u bazu Razvojnih projekata.
Prijedlozi, komentari i primjedbe na Plan razvoja grada Križevaca za razdoblje od 2021. do 2030. godine
Strateški plan razvoja turizma Grada Križevaca je sektorska strategija koja detaljnije razrađuje područje turizma, dok je Plan razvoja Grada Križevaca sveobuhvatni razvojni dokument koji pojedina područja razrađuje do razine mjera te navodi najvažnije aktivnosti i projekte za naredno razdoblje. Popis aktivnosti u opisu pojedinih mjera nije iscrpan, odnosno ne obuhvaća sve aktivnosti i projekte koje će se provoditi do 2030. godine, već će se oni prema hijerarhijskoj strukturi strateških i posebnih ciljeva te mjera prema potrebama unositi u bazu Razvojnih projekata. Aktivnost koju predlažete obuhvaćena je kroz stavku ''osmišljavanje, razvoj, izgradnju i uređenje novih turističkih atrakcija i lokacija'', što će se dalje razraditi kroz pojedine projekte i uvesti u bazu Razvojnih projekata.
Prijedlozi, komentari i primjedbe na Plan razvoja grada Križevaca za razdoblje od 2021. do 2030. godine
Aktivnosti koje predlažete odnose se na stvaranje poduzetničke klime pogodne za otvaranje novih (visoko tehnoloških) radnih mjesta, stvaranje uvjeta za privlačenje investicija te zadržavanje mladih obrazovanih ljudi, koji posjeduju znanja i vještine na područje Grada Križevaca, a što je glavna odrednica Strateškog cilja 3. Razvoj lokalnog gospodarstva na principima održivosti i stvaranja novih vrijednosti. Kroz Posebni cilj 3.2. Podizanje konkurentnosti poduzetništva i obrtništva naglasak je na uspostavljanju gospodarskih zona i privlačenju stranih direktnih investicija uz istovremeno pružanje potpore malim i srednjim poduzetnicima u razvoju njihovog poslovanja i održanja kontinuiteta obiteljskih tvrtki koje su temelj lokalnog poduzetništva i obrtništva.
Kvart Frana Gundruma/Zagrebačka
Poštovana, Grad Križevci nema u planu 2022. godine graditi igralište u Vašem kvartu u navedenom obujmu, ali će Vaš prijedlog razmotriti. Sjenice u obliku pergole se razmatraju kao opcija na više lokacija u gradu. Zahvaljujemo na Vašem prijedlogu!
Prijedlog uređenja oko zgrade
Poštovana, Grad Križevci će Vaš prijedlog uzeti u obzir te će se razmotriti opcije uređenja u suradnji s Komunalnim poduzećem. Zahvaljujemo na Vašem prijedlogu!
Sjenica
Poštovani, Grad Križevci sjenice u obliku pergole razmatra kao opciju na više lokacija u gradu pa tako i u Vašem kvartu. Zahvaljujemo na Vašem prijedlogu!
Zgrada Stjepana Radića 7
Poštovani, Grad Križevci je naručio izvedbu glavnog projekta ulice te će se kroz provedbu radova razmotriti rješavanje i navedenih problema. Zahvaljujemo na Vašem prijedlogu!
ulica Frana Gundruma
Poštovani, Grad Križevci nema u planu 2022. godine graditi igralište u Vašem kvartu, ali će Vaš prijedlog razmotriti. Sjenice u obliku pergole se razmatraju kao opcija na više lokacija u gradu pa tako i u Vašem kvartu. Zahvaljujemo na Vašem prijedlogu!
Škola medijske pismenosti "Milan Grlović"
Poštovani gospodine Belani, Zahvaljujemo na prijedlogu koji ste uputili za pokretanje Škole medijske pismenosti. Svakako smo ga voljni financijski podržati pa predlažemo da pronađete subjekt koji bi bio voljan pokrenuti ovakav projekt i potom ga prijaviti na javni natječaj grada za programe i projekte udruga. Grad Križevci u kontaktu je s Društvom za komunikacijsku i medijsku kulturu koje provodi edukacije na temu medijske pismenosti po osnovnim i srednjim školama te je u tijeku dogovor oko održavanja takvih edukacija u križevačkim osnovnim školama.
Bioenergana na otpad i biomasu
Poštovani gospodine Kranjec, Zahvaljujemo Vam na prijedlogu koji ste uputili putem platforme sudjeluj.krizevci.hr. Kao što znate, Grad Križevci ima cilj postati energetski neovisan grad do 2030. godine. Naš cilj postižemo kroz sufinanciranje postavljanja solarnih elektrana na krovovima obiteljskih kuća naših građana, kroz postavljanje fotonaponskih elektrana na krovove javnih objekata, a tu je i geotermalna bušotina koja se nalazi nedaleko od centra grada. Upravo ta bušotina bi u budućnosti trebala grijati okolne javne objekte kao i gradske bazene. Istraživanja ove geotermalne bušotine trenutno su u visokoj fazi, Grad je proteklih nekoliko godina uložio značajne napore kako bi se ishodila sva važna dokumentacija, a čak smo i povukli EU sredstva kroz projekt Healing Places za potrebe istraživanja naše bušotine. Zbog svega navedenog, trenutno nam nije u planu gradnja bioenergane na otpad i biomasu, međutim, zahvaljujemo što ste prepoznali i što podržavate inicijativu grada da do 2030. godine postane energetski neovisan grad.
Uređenje putnih jaraka na Karanskom odvojku
Poštovani gospodine Čorak, Zahvaljujemo na upućenom prijedlogu vezano uz uređenje putnih jaraka na Karanskom odvojku te Vas obavještavamo kako smo uređenje putnih jaraka u Karanskom odvojku uvrstili u Proračun Grada Križevaca za 2022. godinu. Što se tiče odvodnje, djelatnici tvrtke Vodne usluge će izaći na teren i vidjeti mogućnost rješavanja problematike kroz buduće razdoblje.
Turci u Križevcima - što manjine daju nama, a što mi njima
Poštovani gospodine Belani, Zahvaljujemo na upućenom prijedlogu o integraciji turske nacionalne manjine. Smatramo da je prijedlog hvalevrijedan, no isto tako smatramo da bi takvu vrstu aktivnosti trebala provesti neka udruga odnosno lokalni medij. Grad Križevci za financiranje ovakvih oblika aktivnosti raspisuje javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga te javni poziv za dodjelu pokroviteljstva.
DOGRADNJA PROSTORA U UDRUZI "MASLAČAK" KRIŽEVCI GUNDULIĆEVA 67
Poštovana gospođo Domitrović, Zahvaljujemo na upućenom prijedlogu da se u Proračuna Grada Križevaca za 2022. godinu uvrsti dogradnja prostora Udruge „Maslačak“ Križevci. Grad Križevci spreman je sudjelovati u financiranju ovog projekta, no prije svega je potrebno napraviti sam projekt dogradnje sa specifikacijom troškova pa ćemo vidjeti na koji način ga financirati.
Sva događanja na jednom mjestu
Poštovana gospođo Tina, Zahvaljujemo na prijedlogu koji ste uputili te Vas odmah obavještavamo kako je Grad Križevci 2018. godine uveo zajednički kalendar aktivnosti u koji brojne udruge i ustanove upisuju događanja koja će provoditi. Ta ista događanja potom se objavljuju na stranici Grada Križevaca pod Kalendar događanja, potom na Facebook stranici Događanja Križevci i na www.visitkrizevci.hr (Turistička zajednica Grada Križevaca).
Ljetna škola računarstva na Pagu
Poštovani gospodine Belani, Zahvaljujemo na upućenom prijedlog za pokretanje Ljetne škole računarstva na Pagu. Grad Križevci već je prepoznao važnost STEM područja pa je, primjerice, prošle godine financijski pomogao u opremanju STEM kabineta u Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga kako bi učenici imali što bolje uvjete za usvajanje znanja. Što se tiče Vašeg prijedloga, moramo istaknuti kako terminima u Dječjem odmaralištu u Pagu upravlja Zajednica sportskih udruga Križevce pa bi najprije bilo potrebno provjeriti s njima ima li slobodnih termina u ljetnim mjesecima. Nadalje, Grad Križevci spreman je pružiti financijsku podršku ovoj inicijativi, no prije svega je potrebno pronaći subjekt koji bi bio spreman organizirati Ljetnu školu računarstva na Pagu i koji bi nam potom mogao dostaviti specifikaciju samih troškova.
VIKEND ZA STUDENTE
Poštovana gospođo Kantar, Zahvaljujemo na upućenom prijedlogu vezanom uz pokretanje Vikenda za studente. Grad Križevci i Turistička zajednica Grada Križevaca kroz godinu provode nekoliko manifestacija koje su, između ostalih, namijenjene i mladima. Križevačko veliko spravišče, Križevci Beach Party, Advent u Križevcima, samo su neke od tih manifestacija. Moramo i spomenuti kako su Križevci jedan do vodećih gradova u Hrvatskoj po izdvajanjima za odgoj i obrazovanje, a stipendije za studente deficitarnih zanimanja su među višima u Hrvatskoj što samo potvrđuje da Grad Križevci brine za djecu i mlade u svome gradu. U ovom trenutku , uzevši u obzir pandemiju koronavirusa, činjenicu da velik broj mladih ljudi još nije cijepljen, ali i da je općenito studentima koji studiraju van grada kad jednom krenu na studij poprilično teško se organizirati i doći u Križevce, smatramo da ovakva vrsta događaja trenutno nije prioritet. Međutim, svakako ćemo Vaš prijedlog zabilježiti i možda ga u nekom drugačijem obliku uklopiti u proračun Grada Križevaca kada nam prilike dopuste organizaciju događaja ovakvog oblika.