Ikona javnog savjetovanja

Javno savjetovanje

Proračun je temeljni financijski dokument u kojemu su iskazani svi predviđeni godišnji prihodi i rashodi. Grad Križevci u pripremi je Proračuna Grada za 2024. godinu. S namjerom povećanja transparentnosti tog procesa, Grad već nekoliko godina prikuplja prijedloge projekata građana prilikom donošenja proračuna za iduću godinu. Sudjelovanjem građana u procesu donošenja proračuna, daje im se mogućnost da izravno sudjeluju u raspodjeli zajedničkog novca. Na taj se način jača povjerenje građana u lokalnu vlast te promovira transparentnost i odgovornost Grada prilikom provedbe proračuna.

Faze sudjelovanja

Prijedlozi

26 Ruj 2023 - 15 List 2023

Proračun je temeljni financijski dokument u kojemu su iskazani svi predviđeni godišnji prihodi i rashodi. Grad Križevci u pripremi je Proračuna Grada za 2023. godinu. S namjerom povećanja transparentnosti tog procesa, Grad već nekoliko godina prikuplja prijedloge projekata građana prilikom donošenja proračuna za iduću godinu. Sudjelovanjem građana u procesu donošenja proračuna, daje im se mogućnost da izravno sudjeluju u raspodjeli zajedničkog novca. Na taj se način jača povjerenje građana u lokalnu vlast te promovira transparentnost i odgovornost Grada prilikom provedbe proračuna.

Faze sudjelovanja

Prijedlozi

19 List 2022 - 05 Stud 2022

Javno savjetovanje o Nacrtu Plana razvoja grada Križevaca za razdoblje od 2021. do 2030. godine koji predstavlja razvojnu strategiju izrađenu na temelju svih prethodnih sastanaka, provedenih analiza, iznesenih prijedloga i ideja. Sudjelovanjem u javnom savjetovanju građani imaju mogućnost iznošenja svojih prijedloga, komentara i primjedbi na Nacrt Plana razvoja u ovoj konačnoj fazi izrade. Upućivanje prema Gradskom vijeću Grada Križevaca očekuje se do kraja godine.

Faze sudjelovanja

Rasprave

24 Stud 2021 - 13 Pro 2021

Pozivaju se stanari stambenih zgrada da iznesu prijedloge za daljnje uređenje prostora oko njihovih zgrada kako bismo gradske ulice i javne prostore uredili prema stvarnim potrebama, češće viđali druženje stanara oko i ispred zgrada i tako nastavili dobru energiju koju nam je donio Living Streets eksperiment.

Faze sudjelovanja

Prijedlozi

15 List 2021 - 20 List 2021

Proračun je temeljni financijski dokument u kojemu su iskazani svi predviđeni godišnji prihodi i rashodi. Grad Križevci u pripremi je Proračuna Grada za 2022. godinu. S namjerom povećanja transparentnosti tog procesa, Grad već nekoliko godina prikuplja prijedloge projekata građana prilikom donošenja proračuna za iduću godinu. Sudjelovanjem građana u procesu donošenja proračuna, daje im se mogućnost da izravno sudjeluju u raspodjeli zajedničkog novca. Na taj se način jača povjerenje građana u lokalnu vlast te promovira transparentnost i odgovornost Grada prilikom provedbe proračuna.

Faze sudjelovanja

Prijedlozi

29 Ruj 2021 - 20 List 2021

Jedan glavnih od strateških ciljeva grada Križevaca jest postizanje energetske neovisnosti grada do 2030. godine te grada otpornog na klimatske promjene. Naglasak će biti na energetskoj učinkovitosti, postupnom prelasku na kružno gospodarstvo, mjerama za zaustavljanje klimatskih promjena i prilagodbu, za obnovu biološke raznolikosti i zdravih funkcionalnih ekosustava kao mjera prilagodbe te smanjenju onečišćenja radi očuvanja zdravlja.

Faze sudjelovanja

Prijedlozi

14 Pro 2020 - 31 Pro 2020

Kroz naredno desetogodišnje razdoblje ulagati će se u zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, sport i sportsku infrastrukturu, kulturnu baštinu grada te sigurnost i zaštitu čime će se dodatno povećati kvaliteta života građana.

Faze sudjelovanja

Prijedlozi

14 Pro 2020 - 31 Pro 2020

Ulaganjem u poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo potiče se rast gospodarstva. Također, obzirom na prirodne i kulturne posebnosti grada, ulagati će se dodatna sredstva u turističke djelatnosti te povećanje prepoznatljivosti istih izvan lokalne zajednice.

Faze sudjelovanja

Prijedlozi

14 Pro 2020 - 31 Pro 2020

Kako bi se podigla kvaliteta života u gradu, važno je kontinuirano ulagati u razvoj infrastrukture.

Faze sudjelovanja

Prijedlozi

14 Pro 2020 - 31 Pro 2020

Ulaganje u učenje, znanost i inovacije utjecati će na razvoj gospodarstva grada utemeljenog na znanju te na postizanje veće zaposlenosti građana i stvaranje kvalitetnijih poslova.

Faze sudjelovanja

Prijedlozi

14 Pro 2020 - 31 Pro 2020

Proračun je temeljni financijski dokument u kojemu su iskazani svi predviđeni godišnji prihodi i rashodi. Grad Križevci u pripremi je Proračuna Grada za 2021. godinu. S namjerom povećanja transparentnosti tog procesa, Grad već nekoliko godina prikuplja prijedloge projekata građana prilikom donošenja proračuna za iduću godinu. Sudjelovanjem građana u procesu donošenja proračuna, daje im se mogućnost da izravno sudjeluju u raspodjeli zajedničkog novca. Na taj se način jača povjerenje građana u lokalnu vlast te promovira transparentnost i odgovornost Grada prilikom provedbe proračuna.

Faze sudjelovanja

Prijedlozi

14 List 2020 - 31 List 2020

Grad Križevci u procesu je izrade nove Strategije razvoja Grada za razdoblje od 2021. do 2030. godine. Kako bi se identificirali strateški projekti koji su važni za razvoj Križevaca, Grad je u izradu strategije uključio različite interesne skupine građana (od udruga, gospodarskih subjekata, političkih stranaka i sl.) kroz radne skupine iz 8 ključnih područja, sastavljene od dionika važnih za pojedino područje. U izradi Strategije razvoja Grada važan je participativni pristup kojim se želi postići da u samoj izradi sudjeluju svi važni dionici koji djeluju na lokalnoj razini, ali i građani Grada. Ovakvim pristupom izradi strategije razvoja grada, jača se povjerenje građana u gradsku upravu i osigurava motiviranost i želja građana da zajedno djeluju i rade na tome da grad postane najbolje mjesto za život.

Faze sudjelovanja

Rasprave

01 List 2020 - 11 List 2020

Pomoć oko javnog savjetovanja

Sudjelujte u raspravama i procesima prije odobravanja novih propisa ili strategija. Vaše će se mišljenje uzeti u obzir.