Vrati se

Kontrola populacije komaraca

Darko Podravec Darko Podravec  •  2023-10-05  •  No comments

Kod prijedloga: SUDJELUJ-2023-10-90

Grad Križevci treba financirati jefitnije, ekološki prihvaljivije i učinkovitije metode kontrole populacije komaraca od noćnog zamagljivanja naselja insekticidima.

S obzirom da u sjeverozapadnoj Hrvatskoj postoji oko 32 vrste komaraca, potrebno je primjeniti strategiju jeftinijeg, ekološkog i učinkovitog kontroliranja njihove brojnosti u naseljima. Noćno zamagljivanje insekticidima je neselektivno, pa postoji veliki rizik i za dnevne vrste kukaca kao što su ugrožene solitarne pčele, ose najeznice, leptiri, bubamari, vretenca i drugi koji u naseljima obavljaju bitne ekološke funkcije a noću spavaju u gradskoj travi, grmlju i na stablima. Spomenuti kukci već su desetljećima ugroženi intenzivnom poljoprivredom i ostalim zagađenjima.

Zato predlažem početno financiranje u iznosu od oko 5000Eura godišnje za slijedeće prihvatljivije aktivnosti:

  1. Edukacija plakatima, letcima, predavanjima o korisnim ekoloških funkcijama i komaraca koji zauzimaju veliki udio u prehrani ptica, šišmiša, vetenaca, riba i vodozemaca, te potrebi za povećanjem populacije onih vrsta koje se hrane komarcima kao besplatnog i vrlo učinkovitog biološkog oružja očuvanjem prirodnih staništa i postavljanjem umjetnih gnijezda za ptice i šišmiše na prihvatljiva mjesta (krovišta, šupe, stabla, nadvožnjaci). Edukacije treba obuhvatiti i ciljano informiranje vlasnika okućnica o potrebi pražnjenja malih lokvi i posuda poslije kiše ili njihovo zatpavanja/poklapanje kako bi se onemogućilo razmnožavanje komaraca njima.
  2. Najveći izvor komaraca u gradu je jezero smješteno u krugu ciglane firme Radnik d.d., što uključuje i tigrastog komarca koji predstavlja javnozdravstveni problem. Zbog njega bi tamo u suradnji s nadležim javnozdravstvenim službama trebalo vršiti redoviti nadzor populacije raznih komaraca, prije svega podvodnih ličinki. U provođenju mjera suzbijanje ličinki komaraca osim zaposlenika Radnika može se uključiti sportsko ribolovna udruga ukoliko ima pristup prioritetno poribljavanjem odgovarajućim vrstama riba i uređivanjem samog ribnjaka na način da se ribama i vodozemcima omogući što uspješnije mriješćenje.
  3. Ukoliko se te mjere u nekom trenutku pokažu nedovoljnim moguće je primjeniti postojeće selektivne biokemijske larvocidne metode suzbijanja koje napadaju probavni sustav ličinki komaraca.
  4. Grad bi mogao donirati ili sufinancirati dio troškova za nabavu komarnika i repelenata protiv komaraca za stanovnike barem u neposrednoj blizini većih vodenih površina.
  5. Ukoliko se u zraku pojavi kritična brojnost tigrastog komarca, potrebno je informirati građane o mjerama opreza i primjeniti suzbijanje ispuštanjem uzgojenih i steriliziranih tigrastih komaraca.
  6. Ukoliko mjere podbace na primjer zbog velikih oborina, poplava i slično, te brojnost komaraca postane ozbiljan javnozdravstveni problem velikih razmjera noćno zaprašivanje insekticidima može biti prihvatljivo kao posljednje rješenje.
  7. Grad Križevci u narednim godinama treba istažiti značaj na kvalitetu života ljudi i uz ostale vodene površine na širem području Križevaca, te ih po potrebi uključiti u ranije spomenute aktivnosti: Čabrajsko jezero, ribnjak u Vojakovačkom Kloštru, močvarno jezerce uz Veliki Potočec, staro korito Glogovnice uzvodno od Cubinca, 5 ribnjaka i bara između Špiranca i Velikog Ravena, poplavne šume s mrtvajama potoka Kamešnica kod Srednjeg Dubovca i Žibrinovca, te ribnjaci kod Dijankovca i Podgajca uz potoćić Mravinec.