Vrati se

Koristite ga za svoju lokalno javno tijelo

Koristite ga za Vašu lokalnu vlast ili nam ga pomognite poboljšati jer ovo je slobodan softver.

Ovaj Otvoreni Portal Vlade koristi CONSUL app, slobodan softver, licenciran pod AGPLv3, a što jednostavno znači da ga svatko može slobodno koristiti, kopirati, detaljno pregledati, modificirati i dalje distribuirati svijetu s izmjenama kakvim želi (prilikom čega i ostali mogu raditi isto). Zato jer mislimo da je kultura bolja i bogatija kada se dijeli.

Ako ste programer možete vidjeti izvorni kôd i pomoći nam poboljšati ga CONSUL app.