Vrati se

Povećanje turističke ponude turističke destinacije Čabraji

Jasmina Rakić Horvat Jasmina Rakić Horvat  •  2021-12-08  •  No comments  • 

Molimo Vas u ime vlasnika Seoskog turizma Rakić, stanovnika sela Čabraji i svih sadašnjih i budućih gostiju našeg imanja i jezera Čabraji, da u narednom razdoblju prilikom rebalansa proračuna grada Križevaca predvidite i dio sredstava sa kojima bi grad sudjelovao u realizaciji plana povećanja turističke ponude destinacije Čabraji. Ovu Vam inicijativu upućujemo jer smatramo da je jezero Čabraji i naše imanje Seoski turizam Rakić, čiji broj putnika namjernika svake godine sve više raste, veliki i autentični potencijal kao turistička destinacija grada Križevaca.

Iz svakodnevnog kontakta s našim gostima, došli smo do zaključka o nužnosti proširenja ponude ove destinacije, čija bi osnova bila osiguravanje pristupa tj. šetnice ne samo oko jezera Čabraji, nego  i šetnice do brda Garić te brda Starac, na kojima se nalaze vinogradi i klijeti i sa kojih se pružaju prekrasni pogledi na sve četiri strane destinacije.

Uređenje ovih šetnica sastojalo bi se u tome da se:

–  da se u dužini od 250 m prokrči i ošljunča zarašteni put kojim se od jezera odnosno ošljunčane okretaljke za sva vozila, a koja se nalaze sa jugozapadne strane jezera,  dolazi na brdo Garić,         (potrebno dogovoriti sa posjednikom zemljišta – Hrvatske šume d.o.o. ). 

–  da se od spomenute okretaljke do raskršća sa kojeg se ulazi u selo Čabraji i ujedno skreće prema brdu Garić, izvrši ošljunčavanje postojećeg puta u dužini cca 1350m2 ( put se vodi kao Javno dobro u općoj uporabi kao vlasništvo grada Križevaca ).

–  da se u dužini od cca 400 m ponovo osposobi tj. raskrči i ošljunča zapušteni put kojim se sa ceste koja vodi na jezero, dolazi na brdo Starac na kojem se također nalaze klijeti i vinogradi (Starac brdo je brdo iznad sela Čabraji ) -  put se vodi kao Javno dobro u općoj uporabi kao vlasništvo grada Križevaca.

Kako su sredstva za uređenje šetnice oko jezera odobrena, realizacijom ostalih navedenih šetnica, omogućila bi se turistima šetnja od restorana Rakić odnosno od jezera Čabraji do brda Garić (posjeta klijetima gdje već sada ima zainteresiranih za ponudu vina i smještaja), a nadalje postojećom cestom spustili bi se do sela i vratili do restorana Rakić. 

Kako smatramo da ova inicijativa nije samo interes Seoskog turizma Rakić i ostalih  na početku navedenih interesenata, već da je razvoj turizma na području lokalne zajednice prvenstveno interes te zajednice tj. u ovom slučaju grada Križevaca, molimo Vas da ovu zamolbu ili ideju razmotrite i uvažite tj, predvidite  sredstva iz budućeg proračuna , te da nakon procjene troškova vidite dali biste za realizaciju iste mogli tražiti i potporu  iz EU fondova.